VERSLAG prijsuitreiking 49e Taalprijsvraag/RAPPORT de la remise des prix du 49e Concours de Langue néerlandaise. FOTO'S/PHOTOS.
 Terug / Retournez

15/09/2014
Belle, 13 september 2014 - binnentuin van het Museum Benoît-De-Puydt. Prijsuitreiking van de 49e Taalprijsvraag Nederlands, georganiseerd door het KFV, in samenwerking met MNL (Maison du Néerlandais), de vereniging Yser Houck, de stad Belle, Museum Benoît-De-Puydt, de stad Nieuwpoort.

Bailleul, le 13 septembre 2014 - jardin intérieur du Musée Benoît-De-Puydt. Remise des prix du 49e Concours de Langue néerlandaise, organisé par le KFV (Komitee voor Frans-Vlaanderen/Comité pour la Flandre française) en collaboration avec MNL (Maison du Néerlandais), l’association Yser Houck, la Ville de Bailleul, le Musée Benoît-De-Puydt, la Ville de Nieuport.

De jury mocht dit jaar 71 teksten beoordelen. De kwaliteit was alweer hoog. Er werden 31 ereprijzen toegekend, en daarbij werd telkens rekening gehouden met het leerniveau. Een ereprijs krijgen betekent: een opvallende, persoonlijke inhoud, gecombineerd met een hoog taalniveau. Bijna de helft van de teksten kwam van durvende eerstejaars. Ook 16 scholieren deden mee.
Deelnemen aan de Taalprijsvraag Nederlands van het KFV is altijd winnen. Iedereen kreeg de nieuwste cd van “Lennaert & de Bonski’s” (met liederen voor wie Nederlands leert), boeken en een geldbedrag van 20 euro.
Ook dit jaar was er een vrouwelijke laureate: Régine Biat uit Rijsel. Zij volgde de cursus Nederlands niveau 4 (conversatieniveau) van MNL/KFV in Rijsel (stadhuis Rijsel Centrum). Zij ontving de Prijs van de Stad Nieuwpoort: een weekeindverblijf voor 2 personen. Régine Biat schreef een bijzonder originele tekst met als titel: “Oostende ligt niet in Oost-Duitsland”. U kan haar tekst hier lezen. Bij de scholieren waren er 2 laureaten: Marine Delmotte uit Borre  en Malou Bozec uit Belle.

De bijeenkomst werd geanimeerd door het duo “Kartje Kilo”, straattheater, drietalig (in het Nederlands, het Frans en het Vlaams). De deelnemers konden bovendien genieten van een gratis rondleiding in het Museum De Puydt.

 
Cette quarante-neuvième édition du Concours de langue néerlandaise, organisé par le KFV, comptait 71 envois. La qualité de beaucoup de textes était de nouveau assez élevée: 31 prix d’honneur au total ont été attribués. Un prix d’honneur veut dire: un contenu attirant, personnel en combinaison avec un niveau linguistique élevé. Presque la moitié des textes vient de débutants courageux. Et 16 écoliers ont participé cette année.
Quand on participe au Concours de langue néerlandaise, on gagne toujours! Cette année chaque participant a reçu le nouveau cd de “Lennaert & de Bonski’s” (avec des chansons pour qui apprend le néerlandais), des livres et 20 euros.
Cette année encore le lauréat est féminin: Régine Biat, qui habite Lille. Elle a suivi le cours de néerlandais niveau 4 (conversation) de MNL/KFV à Lille (Mairie du Quartier Lille Centre). Elle a reçu le Prix de la Ville de Nieuport : un weekend à Nieuport pour 2 personnes. Elle a écrit un texte très original: “Oostende  ligt niet in Oost-Duitsland” (Ostende ne se trouve pas en Allemagne de l’Est). Les 2 lauréats des scolaires sont Marine Delmotte (Borre) et Malou Bozec (Bailleul).

La réunion a été animé par le duo “Kartje Kilo”, théâtre de la rue, trilingue (en néerlandais, en français et en flamand). Les participants ont aussi eu droit à une visite gratuite avec guide du Musée Benoît-De-Puydt.


Foto's/photos: Etienne Deman