Een cheque voor MNL / Un cheque pour la Maison du néerlandais
 Terug / Retournez

24/10/2014
Op een gezamenlijke bijeenkomst van De Orde van den Prince-Westkwartier en de Marnixring Ieper-Westland (die z'n veertigjarig bestaan vierde) in Elverdinge op woensdag 22 oktober 2014 werd een cheque van 1500 euro overhandigd aan Eric Vanneufville, voorzitter van MNL (Maison du néerlandais/Huis van het Nederlands) in het Frans-Vlaamse Belle (Bailleul). Dat gebeurde in aanwezigheid van  Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse regering en voor een publiek van ruim 300 aanwezigen.
Hiermee steunen beide lokale verenigingen de werking van dit regionale centrum voor het Nederlands in Noord-Frankrijk. MNL organiseert cursussen Nederlands van Rijsel tot Duinkerke en in het leercentrum in Belle zelf. In september 2008 nam MNL de cursussen Nederlands over die sinds 1961 op talrijke plaatsen door het KFV werden georganiseerd en gefinancierd. Het KFV, nu als partner van MNL,  biedt financiële en logistieke steun voor de organisatie van die cursussen Nederlands.

Minister-president Geert Bourgeois hield op de bijeenkomst, tevens jubileumviering n.a.v. het 40-jarig bestaan van Marnixring Ieper-Westland, een toespraak over tolerantie en inburgering.
 
 
Lors d’une réunion commune de l’Orde van den Prince-Westkwartier et du Marnixring Ieper-Westland qui s’est tenue à Elverdinge le mercredi 22 octobre 2014, un chèque de 1500 euros a été remis à Eric Vanneufville, président de la MNL (Maison du néerlandais/Huis van het Nederlands) sise dans la ville de Flandre française Bailleul (Belle), en présence de Monsieur Geert Bourgeois, Ministre-président du gouvernement flamand et devant un public de plus de trois cents personnes.
Par ce geste, ces deux associations locales apportaient leur soutien à ce centre régional du néerlandais établi dans le nord de la France. La MNL organise des cours de néerlandais de Lille à Dunkerque et dans ses locaux de Bailleul. En septembre 2008, la MNL a repris les cours de néerlandais organisés et financés depuis 1961 dans de nombreuses localités par le KFV. Depuis, partenaire de la MNL, le KFV lui apporte son soutien financier et logistique pour l’organisation de ces cours.

Au cours de cette réunion, qui coïncidait avec la célébration des quarante années d’existence du Marnixring Ieper-Westland, le Ministre-président Geert Bourgeois consacra son allocution à la tolérance et à l’intégration.
Sur la deuxième photo, de gauche à droite : Patricia Vanden Bulcke, présidente de l’Orde van de Prince-Westkwartier, Eric Vanneufville, président de la MNL (Maison du néerlandais) sise à Bailleul (Belle), Wim Morlion, président du Marnixring Ieper-Westland, madame Bourgeois, le Ministre-président Geert Bourgeois. (Photo : Wim Honoré)
Op de tweede foto, van links naar rechts: Patricia Vanden Bulcke, voorzitter van de Orde van de Prince-Westkwartier, Eric Vanneufville, voorzitter van MNL (Maison du néerlandais) in Belle (Bailleul), Wim Morlion, voorzitter van de Marnixring Ieper-Westland, mevrouw Bourgeois, Minister-president Geert Bourgeois. (Foto: Wim Honoré)

Photo 3: Dirk Verbeke (secretaris van KFV, lid van de Raad van Bestuur van MNL), Hedwig van Hemel (ondervoorzitster van MNL), Minister-president Geert Bourgeois, Eric Vanneufville, Patricia Vanden Bulcke, Wim Morlion, Ubert Vermersch (lid van de Raad van Bestuur van MNL) - (foto: Frieda Bervoet)
Photo 3: Dirk Verbeke (secrétaire du KFV, membre du Conseil d'Administration de MNL), Hedwig van Hemel (sous-présidente de MNL), le Ministre-président Geert Bourgeois, Eric Vanneufville, Patricia Vandenbulcke, Wim Morlion, Ubert Vermersch (membre du Conseil d'Administration de MNL) - (foto: Frieda Bervoet)