Vlaams toneel in Frans-Vlaanderen/Théâtre flamand en Flandre française
 Terug / Retournez

21/11/2014
“Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen” is een hoogwaardig amateurgezelschap uit het West-Vlaamse Westouter dat elk jaar, en dat sinds 1954,  25 à 30 toneelvoorstellingen brengt in Frans-Vlaanderen en  in West-Vlaanderen. “Nuus Vlams ol weerskanten van de sjchreve” (= Ons Vlaams aan beide zijden van de grens) levendig houden, het scheppen van een gunstiger sfeer voor het Vlaams en het Nederlands in Frans-Vlaanderen is zowat het hoofddoel. Dit gebeurt door middel van volkstoneel, dat de toeschouwer niet alleen amuseert en ontroert, maar dat ook tot nadenken stemt.
Het KFV biedt financiële steun aan dit initiatief.
“De Wieters” heet het toneelstuk van het seizoen 2014-2015. Een voorstelling meemaken in Frans-Vlaanderen zelf is een unieke belevenis!

Alle info en boekingen op de tweetalige (N/F) webstek:
www.volkstoneel.be (klik hier)

Wim Chielens schreef in 2006 voor het Jaarboek De Franse Nederlanden/Annales Les Pays-Bas français (uitgegeven door vzw Ons Erfdeel - www.onserfdeel.be) een uitgebreid, tweetalig artikel over de geschiedenis en de betekenis van Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Dat leest u
hier
Een interview met voorzitter/auteur/regisseur/acteur Roland Delannoy leest u hier. Dirk Verbeke schreef in het tijdschrift Ons Erfdeel een artikel n.a.v. het overlijden van stichter Flor Barbry, dat u hier kan lezen.

 
« Le Théâtre populaire pour la Flandre française », fondé par Flor Barbry en 1954, est une compagnie d’amateurs qui donne au moins 15 représentations par saison en Flandre française. Le but principal est d’éveiller le ‘Vlamsch’ (le flamand de la région) des deux côtés de la frontière. On essaie de faire cela au moyen du théâtre populaire, qui amuse les spectateurs, et si possible, qui aussi fait réfléchir les gens.

Info et réservations : www.volkstoneel.be (site bilingue)
Article (bilingue) sur le Théâtre populaire pour la Flandre française à lire
ici.