CYRIEL MOEYAERT 95
 Terug / Retournez

23/05/2015
Op 23 mei 2015 werd Cyriel Moeyaert 95 jaar. Moeyaert is de taalspecialist i.v.m. Frans-Vlaanderen. In 2005 publiceerde hij bij het Davidsfonds zijn Woordenboek van het Frans-Vlaams, gebaseerd op de woordenlijsten, die eerst verschenen in Ons Erfdeel, en vanaf 1982 in de KFV-Mededelingen in de rubriek Ons oud Vlaams. Wat Cyriel Moeyaert deed en doet is het pure taalkundige veldwerk. Zoals Gezelle indertijd noteert hij van nog Vlaamssprekende zegslieden in Frans-Vlaanderen authentieke woorden, uitdrukkingen, rijmen… Voor het jaarboek De Franse Nederlanden schrijft hij sinds 1976 de rubriek met lexicon De hedendaagse schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk.  

Le 23 mai 2015, Cyriel Moeyaert a eu 95 ans. Moeyaert est le spécialiste par excellence de la langue de la Flandre française. En 2005, il a publié au Davidsfonds son Woordenboek van het Frans-Vlaams (Dictionnaire du flamand de Flandre française), basé sur les listes de mots qui parurent d’abord dans la revue Ons Erfdeel, puis à partir de 1982 dans la rubrique Ons oud Vlaams (Notre vieux flamand) des KFV-Mededelingen. Cyriel Moeyaert pratiquait et pratique ainsi une véritable recherche linguistique de terrain. Comme Gezelle en son temps, de la bouche d’informateurs encore flamandophones de Flandre française, il note des mots, des expressions, des comptines, des poèmes authentiques... Pour les annales De Franse Nederlanden, il rédige depuis 1976 la rubrique avec lexique intitulée De hedendaagse schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk (La langue écrite contemporaine du Westhoek français).