Prijsuitreiking van de 50e Taalprijs Nederlands van het KFV / Remise des prix du 50e Concours de langue néerlandaise du KFV
 Terug / Retournez

08/09/2015
Prijsuitreiking van de 50e Taalprijs Nederlands, georganiseerd en gefinancierd door het KFV, en in samenwerking met het Huis van het Nederlands (Belle), de Frans-Vlaamse vereniging Yser Houck (Volkerinkhove), de stad Belle en de stad Nieuwpoort.

Een grensoverschrijdend initiatief sinds jaren... en avant-la-lettre.
5 september, Belle, Zaal Péguy en de binnentuin van het Museum De Puydt voor de receptie; 170 aanwezigen

Er waren 88 deelnemers aan de Taalprijsvraag (leerders Nederlands van Rijsel tot Duinkerke, en zelfs uit het Kalesdepartement), onder wie 34 scholieren (de jongste was 8 jaar, de meesten 13 à 17 jaar)

LAUREAAT bij de volwassenen:
CLAISE Frédéric (Belle) - Prijs van de stad Nieuwpoort, een weekeindverblijf voor 2 personen in volledig pension.

Voorts werden bij de volwassenen 16 ereprijzen en 29 aanmoedigingsprijzen toegekend.

LAUREATE bij de scholieren:
SCHOONAERT Louise (Sint-Mariakappel; leerlinge aan het Lyceum Saint-Jacques in Hazebroek,waar ze lessen Nederlands krijgt van mevrouw Gaëlle Defrance). Zij ontving de Camille Taccoenprijs, een FNAC-bon van 150 euro.

Poëzieprijs voor een groepsproject van 8 cursisten niveau 5 van MNL o.l.v. docente Sita Grotendorst.

Elke deelnemer ontving 20 euros en (een) waardevol(le) boek(en), hoofdzakelijk tweetalig Nederlands-Frans, volgens de kwaliteit van zijn/haar tekst.

De prijsuitreiking vond plaats voor 170 aanwezigen, en in het bijzijn van burgemeester Deneuche, schepen van cultuur Colette Hus, volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Allossery, de Raad van Bestuur van het KFV en de juryleden, Félix Boutu, voorzitter van Yser Houck, de Raad van Bestuur van MNL, Philippe Masingarbe, voorzitter van het Comité Flamand de France.

Het verslag in La Voix du Nord leest u
hier.

De tekst van de laureaat bij de volwassenen leest u
hier.
____________________________________________________________

Remise des prix du 50ème Concours de langue néerlandaise, organisé et financé par le  KFV (Komitee voor Frans-Vlaanderen / Comité pour la Flandre française  de Waregem (B)), en collaboration avec la Maison du Néerlandais (Bailleul) et l’association Yser Houck (Volckerinckhove), la ville de Bailleul et la ville de Nieuport.  

Une initiative transfrontalière depuis des années et … avant-la-lettre.


05.09.2015, Bailleul, Salle Péguy et le jardin du Musée Depuydt pour la réception. Salle: 170 gens présents.

88 participants au Concours (de Lille à Dunkerque, même du Pas-de-Calais), dont 34 écoliers (la plus jeune a 8 ans; la plupart 13 à 17 ans)


Lauréat (adultes):
CLAISE Frédéric (Bailleul) - Prix de la ville de  Nieuport : un weekend pour 2 personnes - pension complète

16 prix d’honneur et 29 prix d’encouragement


Lauréate (écoliers):
SCHOONAERT Louise (Ste-Marie-Cappel / élève du Lycée Saint-Jacques, Hazebrouck; élève du professeur de néerlandais Gaëlle Defrance) - Prix Camille Taccoen : un bon du FNAC de 150 euros.

5 prix d’honneur et 28 prix d’encouragement.


Prix de poésie pour un projet de groupe de 8 élèves du niveau 5 (Maison du Néerlandais-MNL, Bailleul).

On a remis 20 euros  à tous les participants et des livres précieux, principalement bilingues (N/F).

La remise des prix à la Salle Péguy à Bailleul; en présence de monsieur Deneuche, maire de Bailleul; madame Colette Hus, adjointe au maire pour la Culture; monsieur le député J.-P. Allossery; les membres du Conseil d’administration du KFV et les membres du jury du KFV; Félix Boutu, président d’Yser Houck; les membres du Conseil d’administration de MNL; monsieur Philippe Masingarbe, président du Comité Flamand de France
.

Compte-rendu dans La Voix du Nord: à lire ici.

Le texte du lauréat, Frédéric Claise: à lire
ici.