Welke plaats voor het Nederlands in Frans-Vlaanderen?
 Terug / Retournez

23/08/2016
In het tijdschrift Neerlandia (op blz. 14-15 in nummer 2 van de 120e jaargang in 2016!) schreef Erik Vandewalle, sinds lang een Frans-Vlaanderenkenner en een man met talloze verdiensten, een bijzonder interessant artikel waarvan de titel luidt: Welke plaats krijgt het Nederlands in Frans-Vlaanderen?”. U kan de Nederlandse tekst hier lezen.
 
Neerlandia is een Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij. Het wordt uitgegeven door het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). Hoofredacteur is Peter Debrabandere.

​De talloze artikelen i.v.m. Frans-Vlaanderen/de Franse Nederlanden van de hand van Erik Vandewalle zijn te vinden op de webstek Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl) via deze referentie: www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=vand048