Nieuwe bestuurders van het KFV/ Nouveaux dirigeants du KFV
 Terug / Retournez

19/02/2017

Nieuwe bestuurders van het KFV

Johan Strobbe, voorzitter
Historicus. Leraar geschiedenis en esthetica aan het Klein Seminarie in Roeselare. Voorzitter Davidsfonds Roeselare en lid van het Nationaal Bestuur van het Davidsfonds. Lid Orde van den Prince. Bestuurslid van het KFV en redacteur van de KFV-Mededelingen sinds 1998.
Hij volgt Guido Carron op, die sinds 2002 het voorzitterschap waarnam.
 
Dirk Lievens, penningmeester
Jurist, schepen van cultuur, toerisme, onderwijsbeleid van de stad Roeselare en een man van vele initiatieven in verband met Frans-Vlaanderen o.m. de Gezelleherdenking in Zerkel (het Frans-Vlaamse Sercus). Voorzitter van VTB-Kultuur Gezelle-Roeselare. Gemeenteraadslid sinds 1994. Lid van de Marnixring.
Hij volgt Roger Vynckier op die tot 2016 penningmeester van het KFV was en hij vervangt  Xavier Verhaeghe als juridisch adviseur.

Francis Persyn uit Marcq-en-Baroeul (F) vormt samen met Johan Strobbe, Dirk Lievens en Dirk Verbeke, secretaris sinds 1997, de Raad van Bestuur van vzw KFV-Mededelingen.
 

Nouveaux dirigeants du KFV

Johan Strobbe, président
Historien. Professeur d’histoire et d’esthétique au Petit Séminaire de Roulers (Roeselare). Président du Davidsfonds Roeselare et membre de la Direction Nationale du Davidsfonds. Membre de l’Ordre van den Prince. Membre de la direction du KFV et rédacteur des KFV-Mededelingen depuis 1998.
Il succède à Guido Carron, qui assurait la présidence depuis 2002.

Dirk Lievens, trésorier
Juriste, échevin à la culture, au tourisme et à l’enseignement de la ville de Roulers, il est l’initiateur d’une foule d’initiatives en rapport avec la Flandre française, notamment de la commémoration de Guido Gezelle à Sercus. Président du VTB-Kultuur Gezelle-Roulers. Membre du Conseil municipal depuis 1994. Membre du Marnixring.
Il succède à Roger Vynckier qui fut trésorier du KFV jusqu’en 2016. Et il remplace Xavier Verhaeghe en tant que conseiller juridique.

Francis Persyn de Marcq-en-Baroeul forme avec Johan Strobbe, Dirk Lievens et Dirk Verbeke, secrétaire depuis 1997, le Conseil de Direction de l’ASBL KFV-Mededelingen.